مشخصات، قیمت و خرید انواع سازه های سوله صنعتی | صنیع سازه

سوله صنعتی

توضیحات کلی : سوله صنعتی
کارفرما:شرکت تخلیه بارگیری لنگر طلایی
تاریخ پروژه
شروع پروژه:بهمن 1399
مدت پروژه:4 ماه