لیست اخبار | صنیع سازه

کاهش قیمت آهن با عرضه در بورس

کاهش قیمت آهن با عرضه در بورس

يكشنبه 26  دی 1400ساعت , 34 : 28 : 02

بازار ارز نیز که همچنان درگیر نوسانات متعدد است متأثر از اخبار داخلی و خارجی از جمله مذاکرات وین، به طور مداوم در کانال قیمتی ۲۷ و ۲۸ هزار تومانی در رفت و برگشت است. در پایان روز گذشته نیز قیمت دلار مجددا کمی عقبگرد کرد و در بازار آزاد به قیمت ۲۷ هزار و ۹۰۰ تومان به فروش رسید. ...

ادامه خبر ...